Predbežné výsledky spracované z monitoringu vtáctva počas jarnej migrácie a hniezdneho obdobia v roku 2014 v územiach CHVÚ Parížske močiare, Žitavský luh a Dolné Pohronie sme prezentovali na Stredoslovenskej ornitologickej konferencii Aplikovaná ornitológia 2014 12. septembra 2014.

Materiály na stiahnutie: prezentácia, abstrakt