Aktivity zamerané na ochranu prírody a vtáctva podporuje v rámci projektu LIFE12 NAT/SK/000488 Integrovaný manažment riečnych ekosystémov na juhozápadnom Slovensku Európska komisia a Ministerstvo životného prostredia SR.