Predstavenie zámeru revitalizácie v území PR Žitavský luh s cieľom informovať obyvateľov okolitých obcí so zamýšľanými opatreniami zlepšenia prírodných podmienok v chránenom území.

 

Projektová dokumentácia