Kosenie trstiny bolo v minulosti v Gbelciach a Novej Vieske na Parížskych močiaroch tradíciou. Trstina sa kosila na stavebné účely. Odstraňovanie množstva biomasy zo suchej trstiny zároveň pomáhalo v zachovaní charakteru územia a znižovalo sukcesiu, zazemňovanie a zarastanie biotopov homogénnymi porastmi trstiny. Po dlhšom období sa podarilo obnoviť kosenie v spolupráci s miestnymi trstinármi. Zakúpil sa v rámci projektu stroj a koncom januára 2019 bolo kosenie odskúšané na ploche 1,8 hektára. Počas nasledujúcej zimy bude prebiehať rozsiahlejšia kosba podľa prístupnosti terénu.

Počas skorej jari využívali vykosenú plochu desiatky beluší veľkých a husi divé, dokonca v blízkosti poletovat a ozýval sa bučiak veľký, ktorý na Parížskych močiaroch nebol zaznamenaný už viac ako 5 rokov (Doplnené 6.4.2019).