Projektové materiály RiverManagement

 

Propagačné materiály a publikácie

Plagát

Nálepky

Leták o CHVÚ Parížske močiare

Leták o CHVÚ Žitavský luh

Leták o CHVU Dolné Pohronie

 

Prezentácie a články z výstupov projektu

Stredoslovenská ornitologická konferencia Aplikovaná ornitológia 2014, Zvolen, 12.9.2014 - prezentácia, abstrakt

 

 

Materiály k územiam z rôznych zdrojov

Poster o chránených vtáčích územiach Nitrianskeho kraja.