Systematický manažment biotopov v CHVÚ Žitavský luh prináša zlepšovanie podmienok pre flóru a faunu. Dokumentuje to nielen zvýšenie početnosti bežnejších lúčnych druhov vtákov, ale aj výskyt vzácnych druhov, ktoré sú viazané na daný typ biotopu a pastevný manažment trávnych porastov. V roku 2020 boli zaznamenané nasledovné výskyty zaujímavých druhov vtákov:

 

Hltavky chochlaté (Bubulcus ibis) počas jarnej migrácie na pasienkoch v CHVÚ Žitavský luh:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kazarky pestré (Tadorna tadorna) počas jarnej migrácie v CHVÚ Žitavský luh:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strakoš kolesár (Lanius minor) - výskyt v hniezdnom období v CHVÚ Žitavský luh: