Počet hniezdiacich brehúľ hnedých sa v lokalite Dolného Pohronia v Radvani nad Dunajom znásobil oproti začiatku mája na 990 párov. V roku 2017 ide o druhú najväčšiu známu kolóniu na Slovensku. V území hniezdia samozrejme aj včeláriky zlaté v počte 25 - 30 párov, z ktorých však väčšina hniezdi v zemných norách na pasienku, kde sa pasú kone. V roku 2016 bol pritom stav lokality tak nepriaznivý, že na zosunutej stene nehniezdili úspešne žiadne včeláriky a brehule hnedé vôbec neboli v lokalite ako hniezdiče zaznamenané. Vhodným revitalizačným zásahom sa tak podarilo vytvoriť dobré podmienky pre veľkú kolóniu vtáctva s obrovskou prírodnou hodnotou. Okrem brehúľ a včelárikov tu hniezdia aj dudky chochlaté, ľabtušky poľné a škovrániky stromové.