Na pieskovej dune v lokalite CHVÚ Dolné Pohronie v Radvani nad Dunajom sme vyložili hniezdne búdky a polobúdky pre dutinové hniezdiče vtáctva. Vhodné hniezdiská tu môžu nájsť dudky, výriky, kuviky, krakle alebo rôzne druhy sokolov, napríklad sokol kobcovitý. V lokalite sme skontrolovali aj zbagrovanú hniezdnu stenu, ktorú sme upravili počas tejto jari. Na upravenej stene si vyhrabávalo hniezdne nory 310 párov brehule hnedej. Okrem nich sa v území vyskytovali aj prvé včeláriky zlaté, ktoré práce doleteli zo zimovísk. Medzi vzácne druhy, ktoré sme v lokalite pozorovali patria a dudok chochlatý a ľabtuška poľná.