K pozorovaniu jesennej migrácie vtáctva pozývame v rámci Európskych dní vtáctva 2015 aj na Požitavie na mokrade a lúky Žitavského luhu. Začiatok exkurzie o 9:00, stretneme sa pri náučnom paneli č.1 pri ceste, odkiaľ pôjdeme pozorovať vodné vtáctvo, neskôr sa presunieme na lúky a k lužnému lesu, kde budeme pozorovať a poznávať migrujúce spevavce. Pozorovania ukončíme približne o 12:00.

Ďalšie informácie o EuroBirdwatchingu nájdete na www.vtaky.sk alebo na www.eurobirdwatch.eu.


Kontakt: Ján Gúgh, gugh@vtaky.sk, mobil: 0907149152