Európske dni vtáctva sa počas prvého októbrového víkendu niesli v duchu príjemného babieho leta a pozorovania niekoľkých zaujímavých vtáčích druhov. Exkurzie sa zúčastnilo 15 záujemcov. Na pozorovanie vtáctva sa pridala aj Slovenská televízia. Zo zaujímavejších druhov sme zaznamenali 4 kalužiaky tmavé, 70 kačíc chrapiek, 6 pobrežníkov čiernozobých a 11 belúš veľkých. Stále boli prítomné lastovičky, ktorých sme napočítali 20 jedincov a prebiehal nápadný ťah piniek obyčajných, ktorých preletelo okolo nás počas exkurzie minimálne 200 jedincov. Početné boli kačice divé - až 1500 jedincov, ktoré sa zhromažďovali v močiarnej časti rezervácie. Objavili sa aj prvé horské druhy na migrácii - stehlíky čížiky.

 

Pozorovanie vtáctva a natáčanie televíznej reportáže