Pri príležitosti Európskych dní vtáctva pozývame záujemcov na pozorovanie vtáctva a poznávanie prírody. Exkurzie sa uskutočnia nasledovne:

 

Parížske močiare - Gbelce, 30.9.2017

Na Parížskych močiaroch zrealizujeme dlhšiu exkurziu okolo NPR so sledovaním a poznávaním močiarnych druhov vtákov. Stretneme sa o 9:00 pri pozorovateľni v Gbelciach. Počas exkurzie prejdeme približne 6 km okolo územia a skončíme v poobedňajších hodinách. Na exkurziu je potrebné priniesť si vhodnú obuv do vlhkejšieho prostredia a občerstvenie.

 

Žitavský luh - Maňa, 1.10.2017

Pozorovanie vodného vtáctva a spevavcov na Žitavskom luhu sa uskutoční v doobednajších hodinách v nedeľu od 9:00 do 12:00. Stretneme sa pri informačnom paneli pri ceste v smere Maňa-Žitavce, odkiaľ sa vyberieme po hrádzi pozorovať migrujúce spevavce a neskôr na svah k pozorovaniu vodného vtáctva.

 

Kontakt: Ján Gúgh, 0907149152