Jarná migrácia vtáctva na Žitavskom luhu bola sledovaná nepretržite. Celkovo sme zaznamenali prvé prílety 57 druhov vtáctva, ktoré v území buď zostali hniezdiť, alebo migrovali ďalej. Prvé jarné prílety sťahovavých vtákov boli zaznamenané nasledovne:

 

 

 • cíbik chochlatý 3 ex. - 13.2.2016

 • škovránok poľný 1 ex. - 13.2.2016

 • škorec obyčajný 3 ex. - 21.2.2016

 • holub hrivnák 4 ex. - 21.2.2016

 • trasochvost biely 2 ex. - 22.2.2016

 • drozd plavý 1 ex. - 22.2.2016

 • kačica chrapačka 1 ex. - 13.3.2016

 • kaňa močiarna 1 ex. - 29.3.2016

 • kolibiarik spevavý 1 ex. - 29.3.2016

 • žeriav popolavý 11 ex. - 29.3.2016

 • kolibiarik čipčavý 1 ex. - 2.4.2016

 • kačica lyžičiarka 2 ex. - 2.4.2016

 • penica čiernohlavá 1 ex. - 2.4.2016

 • pŕhľaviar čiernohlavý 2 ex. - 2.4.2016

 • holub hrivnák 1 ex. - 2.4.2016

 • lastovička obyčajná 2 ex. - 2.4.2016

 • bocian biely 1 ex. - 2.4.2016

 • trasochvost žltý 4 ex. - 2.4.2016

 • belorítka obyčajná 3 ex. - 2.4.2016

 • kalužiak červenonohý 1 ex. - 2.4.2016

 • kršiak rybožravý 1 ex. - 2.4.2016

 • krutihlav hnedý 1 ex. - 3.4.2016

 • kanárik záhradný 1 ex. - 4.4.2016

 • kúdelníčka lužná 3 ex. - 5.4.2016

 • kalužiak červenonohý 1 ex. - 5.4.2016

 • kukučka obyčajná 1 ex. - 6.4.2016

 • slávik obyčajný 1 ex. - 6.4.2016

 • penica popolavá 1 ex. - 6.4.2016

 • svrčiak slávikovitý 1 ex. - 11.4.2016

 • kolibiarik sykavý 1 ex. - 12.4.2016

 • muchárik bielokrký 1 ex. - 12.4.2016

 • bocian čierny 2 ex. - 12.4.2016

 • hrdlička poľná 1 ex. - 14.4.2016

 • močiarnica mekotavá 1 ex. - 16.4.2016

 • pŕhľaviar červenkastý 3 ex. - 16.4.2016

 • brehár čiernochvostý 1 ex. 17.4.2016

 • kalužiak močiarny 8 ex. - 17.4.2016

 • muchárik čiernohlavý 1 ex. - 17.4.2016

 • pobrežník bojovný 20 ex. - 22.4.2016

 • svrčiak zelenkavý 1 ex. - 22.4.2016

 • chriašť bodkovaný 1 ex. - 22.4.2016

 • kaňa popolavá 2 ex. - 24.4.2016

 • sokol lastovičiar 1 ex. - 24.4.2016

 • vlha obyčajná 1 ex. - 26.4.2016

 • chriašť malý 1 ex. - 2.5.2016

 • penica jarabá 1 ex. - 3.5.2016

 • orol krikľavý 1 ex. - 3.5.2016

 • strakoš obyčajný 3 ex. - 3.5.2016

 • penica obyčajná 1 ex. - 6.5.2016

 • svrčiak riečny 1 ex. - 7.5.2016

 • včelárik zlatý niekoľko ex. - 7.5.2016

 • prepelica poľná 1 ex. - 7.5.2016

 • muchárik malý 1 ex. - 8.5.2016

 • včelár lesný 1 ex. - 8.5.2016

 • čorík čierny 2 ex. - 8.5.2016

 • chrapkáč poľný 2 ex. - 21.5.2016

 • čorík bielokrídly 2 ex. - 22.5.2016