Rozsiahle trstinové porasty Parížskych močiarov koncom marca postupne ožívajú spevom vtákov. Toto je najlepšie obdobie na realizáciu monitoringu hniezdiacich druhov trstinových spevavcov a ďalších skupín vtáctva. Obdobie od konca marca, apríl a máj su preto najideálnejšie pre monitoring vtákov a ich intenzívnej hlasovej a teritoriálnej aktivity. Počas prvých jarných návštev Parížskych močiarov sa opätovne potvrdili všetky kritériové a vzácne druhy územia. Zaznamenané boli trsteniariky tamariškové, husi divé, chriašte malé, kačice chrapačky, kane močiarne, bučiak veľký, volavka purpurová a početnejšie hniezdiace trstinové duhy ako fúzatky trstinové, trsteniariky bahenné a veľké, svrčiaky slávikovité, sliepočky vodné či chriaštele vodné.