Vďaka dlhému babiemu letu a dobrým podmienkam počas jesenného obdobia mohol prebiehať manažment lúčnych biotopov na Žitavskom luhu až do neskorej jesene. Strojovo sa podarilo pokosiť a odstrániť biomasu z takmer 60 ha lúk. Kvalitné seno bolo vysušené a zlisované do balíkov určených na zimné kŕmenie zvierat. Zmanažované boli aj také ostricové porasty, kde neprebiehala kosba alebo mulčovanie už dlhé roky a bolo potrebné z týchto plôch odstrániť nahromadenú odumretú biomasu. Podarilo sa tak rozšíriť obnovu lúk o ďalšie plochy. Starostlivosť o biotopy bohato dopĺňali aj ovce a kozy, ktoré spásajú lúky po kosbe, resp. spásajú porasty v miestach, kde nie je možná iná starostlivosť o biotopy.