Od 18. júna prebehla na území Žitavského luhu prvá kosba lúk. V priebehu jedného týždňa sa skosili lúky na rozlohe takmer 49 ha, z ktorých sa odviezlo seno na účely kŕmenia hospodárskych zvierat. Kosenie lúk sa zrealizovalo po vyhniezdení lúčnych spevavcov. Počas kosenia sa na lúkach pohybovalo 9 bocianov bielych z okolitých dedín a kane močiarne hniezdiace v území. Kosenie lúk je pre ich zachovanie dôležité. Odstraňuje sa biomasa a udržiava sa pestrosť rastlinstva a nízkobylinný charakter územia, čo je dôležité pre vtáctvo žijúce a kŕmiace sa na lúkach.