V polovici júna sme zrealizovali opäť letecký monitoring projektových území s cieľom zachytiť vývoj vegetácie v mokradiach. Zdokumentovaný letný stav biotopov poslúži na sledovanie vývoja vegetačného krytu mokradí pred a po plánovaných revitalizáciách v projektových územiach.