Na Žitavskom luhu bol zaznamenaný počas pravidelného monitoringu územia opäť lyžičiar biely s plastovým odčítavacím krúžkom. Lyžičiar biely patrí medzi vzácnych návštevníkov územia počas migrácie. Tento lyžičiar, označený v Maďarsku, tu bol pozorovaný aj počas letného a jesenného obdobia na migrácii v roku 2013.