Kaňa močiarna patrí medzi sťahovavé druhy dravcov. Migruje do subsaharských oblastí Afriky. Prezimuje nielen v Afrike, ale aj v južnej Európe a ojedinele aj v strednej Európe. Výskumu migrácie tohto druhu sa venujeme na juhozápadnom Slovensku v CHVÚ Žitavský luh a CHVÚ Parížske močiare, kde je kaňa močiarna predmetom ochrany území. K výskumu migrácie druhu a využívania biotopov v teritóriách na hniezdiskách používame vysielačky s možnosťami GPS a UHF. Výskum je na začiatku a článok sprostredkuje prvé zaujímavejšie poznatky.

Do roku 2016 sme označili 6 jedincov kane močiarnej. Prvé 2 boli označené v roku 2014 (samec a samica) a išlo o mláďatá. V lete roku 2016 boli označené 4 jedince (3 samce, 1 samica). V prípade samcov išlo o imm. vtáky v 2. až 4. roku života. Samica bola vylietaný juvenil. V článku sa pozrieme na analýzu migrácie jedincov, o ktorých disponujeme informáciami, že  preleteli zimovať do subsaharského regiónu. O ďalších jedincoch zatiaľ nemáme informácie o priebehu migrácie, resp. sa nachádzajú a zrejme prezimujú v Európe (Maďarsko, Grécko). Komplexné informácie tak bude možné zhodnotiť až neskôr.

 

Mladý samec kane močiarnej označený vysielačkou

 

Dve kane močiarne označené počas leta 2016 – nedospelý samec a tohtoročná samica – boli odchytené a označené na zhromaždisku na Žitavskom luhu. Samec bol označený 19. júna a samica 12. augusta. Pohyb a migráciu týchto dvoch jedincov hodnotíme od času ich označenia až do konca októbra, kedy boli prijaté viac menej komplexné údaje z jesennej migrácie a dosiahnutia zimoviska v africkom Mali.

Od označenia sa oba jedince pohybovali v okruhu miesta odchytu, resp. uskutočnili menšie potulky v rámci Podunajskej nížiny. Samec sa zdržiaval celý čas na Žitavskom luhu v okruhu 7 km. Po 51 dňoch od označenia preletel zo Žitavského luhu do okolia Nitry/Veľkého Zálužia dňa 8.8.2016, kde sa zdržal do 14.8. a vrátil sa späť okolia Žitavského luhu, odkiaľ po prenocovaní letel do Maďarska do okolia Szolnoku, kde sa zdržiaval v okruhu asi 7 km až do 8.9. Na druhý deň 9.9.2016 sa pustil definitívne na ťah. Samica sa po označení vyskytovala v okruhu približne 10 km a v značnej miere využívala na nocovanie porasty na Žitavskom luhu. Na migráciu sa vydala 11.9.2016. Oba vtáky si zvolili juhozápadnú migračnú trasu cez Maďarsko, Chorvátsko, Bosnu a Hercegovinu, Taliansko, Sicíliu, Tunisko, Alžírsko do Mali, kde sa nachádzajú do konca októbra. Začiatok migrácie bol teda u oboch jedincov veľmi podobný ako aj trasa. Priebeh však bol značne odlišný.

 

 

samica

samec

Celkové trvanie jesennej migrácie

33

16

Počet dní s odpočinkom

16

1

Počet dní aktívnej migrácie

17

15

Priemerná vzdialenosť počas dňa s aktívnou migráciou

cca 260 km

cca 280 km

Maximálna vzdialenosť za deň

499 km

516 km

  

Jesenná migrácia mladej samice trvala 33 dní, 17 dní aktívne migrovala a 16 dní odpočívala. Odpočívala 12 dní na Sicílii, 3 dni v Alžírsku a 1 deň v Mali kým nedorazila na lokality v údolí rieky Niger, kde začala zimovať a jej prelety nepredstavovali viac ako 50 km za deň. 

Jesenná migrácia samca trvala 16 dní, 15 dní aktívne migroval a 1 deň oddychoval v Alžírsku. Na zimovisko v Afrike dorazil k večeru dňa 24. septembra k jazeru Oro.

Obe kane preleteli približne 4500 až 5000 km na zimovisko v Mali, využili juhozápadnú migračnú trasu.

 

Jesenná migrácia dvoch kaní močiarnych do Afriky na zimoviská v Mali

 

Zaujímavosťou je zimovanie ďalšej mladej samice počas dvoch po sebe idúcich zím v Grécku na Peloponézskom polostrove, ako aj náznak prezimovania mladého samca v Maďarsku v okolí rybníkov v centrálnej časti Maďarska.

Výskum migrácie a domovských okrskov kaní močiarnych bude prebiehať v rámci Podunajska aj ďalšie roky. Údaje z výskumu prinesú bližšie poznatky o tomto zaujímavom druhu dravca, ktoré veríme prispejú aj k ich ochrane.