Jedným z hlavných problémov ochrany prírody na Slovensku je vlastníctvo pozemkov a rozdrobenosť vlastníctva nielen v chránených územiach, čo častokrát znemožňuje plnohodnotnú realizáciu ochrany druhov a starostlivosť o ich biotopy. Preto sa tešíme, že na prelome rokov 2015 a 2016 predstavuje rozloha pozemkov, ktoré SOS/BirdLife Slovensko vlastní a najíma si už 180 ha v územiach Parížskych močiarov a Žitavského luhu. Na týchto pozemkoch je dlhodobo zabezpečená ochrana prírody a budú realizované starostlivo volené cielené aktivity a manažment pre záujmové druhy vtákov, rastlín, živočíchov a biotopov.

 

Ak vlastníte pôdu na Žitavskom luhu alebo Parížskych močiaroch a zvažujete jej predaj, uvítame ak nás kontaktujete a pozemky predáte nám. My vám garantujeme, že na nich zabezpečíme trvalú ochranu prírody a cielenú starostlivosť pre rastlinstvo, biotopy a živočíšstvo. Ozvite sa nám na podunajsko@podunajsko.sk alebo na 0907149152.