Koncom júla pribudla na Parížskych močiaroch nová informačná tabuľa v blízkosti pozorovacej veže. Informácie o prírodných hodnotách Parížskych močiarov nájdu návštevníci v slovenskom a maďarskom jazyku.