Tradičný stredoeurópsky sviatok vítania jari a sťahovavých vtákov sme strávili celodenným programom, ktorý sme odštartovali otvorením fotografickej výstavy zo Žitavského luhu na obecnom úrade vo Veľkej Mani. Po krátkom poeticko-hudobnom programe sme sa vybrali do Máňanského parku – Pánskej záhrady, kde sme sa učili podľa spevu rozlišovať a určovať rôzne druhy vtákov. K zaujímavostiam v parku patria kavky tmavé, ktoré tú hniezdia v počte 5-8 párov v dutinách vzrastlých stromov. Popri bežných druhoch ako pinky obyčajné, penice čiernohlavé, brhlíky, straky, ďateľ veľký, žlna zelená sa v parku ukázali aj sokol myšiar či holuby hrivnáky, ktoré tu hniezdia v počte asi 10 párov.

Po prechádzke v parku sme sa presunuli na Žitavský luh, kde sme pozorovali vodné vtáctvo. Spomedzi zaujímavých druhov sme pozorovali kačice chrapačky, kalužiaky červenonohé, kane močiarne, kačice chrapky a nechýbali ani prvé Požitavské lastovičky.