Rozloha spásaných lúk na Žitavskom luhu sa postupne zvyšuje. Vďaka pastve hovädzieho dobytku na mokrých lúkach sa postupne vracajú vhodné podmienky aj pre bahniakovité vtáky.

Vypasené porasty s plytkou (niekoľko cm vodou) alebo podmáčené plochy začali priťahovať zástupcov bahniakov (Charadriiformer) už od skorej jari. Medzi prvými sa na pasienkoch objavili močiarnice mekotavé, cíbiky chochlaté a tiež hvizdák veľký. Neskôr pribudli kalužiaky červenonohé, kalužiaky sivé, kalužiaky močiarne, kalužiaky tmavé, kalužiaky perlavé a pobrežníky bojovné. Objavil sa aj vzácny hvizdák malý. Ku koncu apríla dosahovali počty súčasne pozorovaných kŕdľov aj niekoľko sto jedincov. Niektoré z nich zotrvajú na lúkach aj hniezdiť, čomu napovedajú aj teritoriálne prejavy pozorované u cíbikov, kalužiakov červenonohých a zaznamenaná bola aj tokajúca močiarnica. Tieto druhy spolu s brehárom čiernochvostým patrili k typickému koloritu Požitavskej krajiny Gedrianskych mokrých lúk v minulosti.