Na Žitavskom luhu boli inštalované dve nové náučné tabule v apríli 2018. Informačné panely obsahujú údaje o území, chránených druhoch a manažmentu lokality.