Prvý septembrový víkend sa konal na Žitavskom luhu ochranársky tábor, ktorým sme nadviazali na tradíciu ornitologických táborov na Požitaví. Napriek horšiemu počasiu sa podarilo počas tábora popracovať najmä na infraštruktúre farmy a starostlivosti o ovce a kozy, ktoré sa pasú na lúkach Žitavského luhu. Pracovalo sa na elektrickom oplotení pre pasenie zvierat. Počas tábora sa pod vedením Jozefa Lengyela z S-CHKO Dunajské luhy zrealizoval aj odchyt a krúžkovanie vtáctva. Podarilo sa okrúžkovať mladú samicu kane popolavej. Z pozorovaných druhov potešili 3 hvizdáky veľké, volavka purpurová, bučiak veľký, 2 skaliariky sivé, brehár čiernochvostý, 8 kačíc lyžičiarok, 2 močiarnice mekotavé či v noci tokajúce sovy obyčajné.
Tešíme sa na ďalšie stretnutia na Požitaví a Podunajsku.