Exkurzie sa zúčastnili žiaci a pani učiteľka základnej školy z Vrábľov na Levickej 903. Celkovo nás bolo 15 a pekné počasie prialo pozorovaniam migrujúcich druhov. Celkovo sme zaznamenali 53 druhov vtákov. Medzi inými nás potešili bocian biely, lastovičky obyčajné, kalužiak červenonohý, hvizdák veľký a kršiak rybožravý. Skoro ráno sa ukázal aj samček vzácnej kane stepnej, ktorý patril medzi najzaujímavejšie pozorovanie dňa.

 

Účastníci exkurzie na Žitavskom luhu. Príjemné počasie prialo zaujímavým pozorovaniam.

 

Zoznam a počet pozorovaných druhov vtákov počas exkurzie:

1. kolibiarik spevavý 5 ex.

2. sojka obyčajná 5 ex.

3. kačica chrapačka 22 ex.

4. bocian biely 1 ex.

5. labuť veľká 5 ex.

6. kačica chripľavka 3 ex.

7. kačica divá 50 ex.

8. kačica chrapka 30 ex.

9. beluša veľká 3 ex.

10. volavka popolavá 5 ex.

11. kolibiarik čipčavý 1 ex.

12. červienka obyčajná 10 ex.

13. cíbik chochlatý 4 ex.

14. zelienka obyčajná 1 ex.

15. kačica lyžičiarka 2 ex.

16. straka obyčajná 2 ex.

17. žltochvost domový 1 ex.

18. škovránok poľný 1 ex.

19. stehlík obyčajný 4 ex.

20. strnádka trstinová 2 ex.

21. lastovička obyčajná 2 ex.

22. škorec obyčajný 5 ex.

23. pinka obyčajná 1 ex.

24. penica čiernohlavá 1 ex.

25. pŕhľaviar čiernohlavý 2 ex.

26. strnádka lúčna 1 ex.

27. kalužiak perlavý 2 ex.

28. holub hrivnák 1 ex.

29. vrabec poľný 2 ex.

30. sýkorka veľká 1 ex.

31. kaňa stepná 1 ex.

32. myšiak hôrny 1 ex.

33. glezg obyčajný 1 ex.

34. ľabtuška lúčna 3 ex.

35. trasochvost žltý 3 ex.

36. kaňa močiarna 3 ex.

37. mlynárka dlhochvostá 2 ex.

38. drozd čierny 1 ex.

39. ďateľ veľký 1 ex.

40. hvizdák veľký 1 ex.

41. bažant obyčajný 1 ex.

42. kalužiak červenonohý 1 ex.

43. belorítka obyčajná 3 ex.

44. sýkorka belasá 1 ex.

45. králik zlatohlavý 1 ex.

46. sokol myšiar 1 ex.

47. brhlík obyčajný 1 ex.

48. kršiak rybožravý 1 ex.

49. rybárik riečny 1 ex.

50. drozd plavý 3 ex.

51. trasochvost biely 1 ex.

52. krkavec čierny 2 ex.

53. hus divá 2 ex.