Na deň vtákov a stromov sa v sobotu 1. apríla 2017 uskutoční vtáči festival, zameraný na zoznámenie sa s prírodou v Požitaví, resp. v širšom kontexte v Podunajsku. Začiatok je o 10:00 v Sobášnej miestnosti Obecného úradu v Mani, kde otvoríme výstavu fotografií so sprievodným poeticko-hudobným programom v podaní Musicantica Slovaca. Môžete ochutnať poctivé domáce potraviny. Následne sa približne o 13:00 presunieme na Žitavský luh. Tam sa môžete okrem základných aktuálnych informácií o území i naučiť určovať niekoľko druhov vtákov podľa ich hlasu. Informácie o podujatí môžete získať na číslach 0907149152, 0949489761.