28. júna 2014 sme prezentovali aktivity SOS/BirdLife Slovensko a projekt Life+ Integrovaný manažment riečnych ekosystémov na juhozápadnom Slovensku v rámci hudobného festivalu pre rodiny s názvom Festival familiar pri Vrábloch na Mašekovom mlyne. Záujemcom sme predstavili naše aktivity a poskytli propagačné materiály o ochrane vtáctva a prírody.