Júnová kosba lúk na Žitavskom luhu zabezpečila manažment potravného biotopu mnohých druhov vtákov a tiež zachovanie diverzity lúčnych spoločenstiev. V priebehu júla zakvitli zmanažované lúky druhýkrát. Poskytovali ideálne podmienky pre množstvo hmyzu, obojživelníkov, cicavcom a vtáctvu.