Koncom júna sa v CHVÚ Žitavský luh objavili šišily bocianovité (Himantopus himantopus), ktorým sa zapáčili aktuálne vhodné podmienky pre výskyt bahniakov. Šišily sa tu zdržujú v počte 5-7 jedincov. Ide o vzácny druh pre územie a celkovo pre celé Podunajsko. Doposiaľ je známych len niekoľko hniezdnych lokalít na Podunajskej nížine. Vyžaduje špecifické podmienky pyltkých a nízkobylinných mokradí.