Projekt začal koncom roka 2013. Trvanie projektu je 5 rokov. Hlavnými cieľmi je všeobecne zlepšenie stavu biotopov európsky významných druhov vtáctva v chránených vtáčích územiach Parížske močiare, Žitavský luh a Dolné Pohronie.

Pri príležitosti spustenia projektu, predstavujeme webovú stránku projektu, na ktorej budeme informovať o aktivitách a dianí v rámci projektových území.

Sledujte nás.