Vtáčia migrácia vrcholí. V máji prilietajú aj posledné vtáčie druhy a ich populácie z Afriky. Populácie lastovičiek či bocianov sú už všetky v Európe a začínajú hniezdiť. Prilietajú aj strakoše, vlhy a sedmohlásky. Aj tieto sťahovavé druhy sme pozorovali na Gedrianskych lúkach pri príležitosti Svetového dňa sťahovavých vtákov. Počas exkurzie so začiatkom o 9:00 s trvaním do 12:00 sme zaznamenali viaceré vtáčie druhy, ktoré nedávno prileteli z ďalekých zimovísk. Niektoré druhy ako kane močiarne, strakoše obyčajné, chriašte bodkované či kačice chrapačky sa pripravovali na hniezdenie.