Pred príletom včelárikov sme im upravili niekoľko menších stienok na miestach, kde sa zhoršujú hniezdne podmienky. Na lokalitách plánujeme rozsiahlejší mechanizovaný zásah v priebehu nasledujúcich sezón. Dočasnou úpravou malých stienok sa v lokalitách udržia hniezdne kolónie do celkového zlepšenia a komplexnej revitalizácie hniezdnych biotopov.