Rok 2017 je pre kačice chrapačky na Žitavskom luhu veľmi úspešný. Do konca júna sme zaznamenali 3 vodiace samice s 18 mláďatami. Rok 2017 sa tak zaraďuje medzi najlepšie roky pre tento druh v území za posledných 10 rokov. Vhodné podmienky pre druh vytvára najmä dobre riadený vodný režim, dostatok vody v území v jarných mesiacoch a manažment lúk pasením.