Pohľad na krajinu z vtáčej perspektívy poskytuje nielen unikátne výhľady, ale umožňuje zhodnotiť stav biotopov a v niektorých prípadoch aj zmonitorovať počty hniezdiacich vtákov v neprístupných porastoch močiarov.

Túto jar sme si dali presne tieto dva ciele na Parížskych močiaroch a Žitavskom luhu. Na Parížskych močiaroch sme z výšky odfotili unikátnu kolóniu beluší veľkých a nasnímkovali manažmentové zásahy vykonané v močiari v spolupráci s CHKO Dunajské luhy, M.Medveďom.  Potešilo nás, že najväčšia kolónia beluše veľkej na Slovensku naďalej prosperuje na Parížskych močiaroch.

Na Žitavskom luhu sme z výšky nasnímkovali stav biotopov. Vďaka pastve v území sa zlepšuje kvalita lúk a zvyšuje diverzita vtáčích spoločenstiev. Pôvodne homogénne ostricové lúky sa menia na diverzifikované porasty s ideálnymi podmienkami pre mnohé druhy vtáctva.