Ukazovateľmi revitalizačných opatrení a manažmentu v územiach sú vybrané skupiny flóry a fauny, ako aj biotopy, ktoré sú monitorované pred realizáciou revitalizácií a po revitalizácii.

 

Čiastkové správy z monitoringu:

Monitoring vtáctva 2014

Monitoring vtáctva 2015

Monitoring vtáctva 2016

Monitoring vtáctva 2017

Monitoring vtáctva 2018

Monitoring vtáctva 2019

Monitoring vtáctva 2020

Monitoring rýb a obojživelníkov 2015 a začiatok 2016

Monitoring rýb, obojživelníkov a hydrobiologický monitoring 2017

Monitoring rýb, obojživelníkov a hydrobiologický monitoring 2018

Monitoring rýb, obojživelníkov a hydrobiologický monitoring 2019