V rámci informovania záujemcov o prírodných hodnotách regiónu a lokalít pracujeme na tvorbe filmu, realizujeme prednášky na školách, exkurzie v územiach ( v pláne 20 + 20 podujatí), stretávame sa so študentmi a podporujeme rozvoj dobrovoľníctva, organizujeme tábory ochrany prírody (v pláne 10).

Ku koncu januára 2022 sme zrealizovali:

- 24 exkurzií pre 491 účastníkov

- 8 prednášok pre 259 účastníkov

- 2 ochranárske tábory

- 7 informačných stánkov

Hromadné podujatia boli ovplyvnené pandemickými opatreniami. Zrealizovali sa náhodné individuálne pozorovania a stretnutia v teréne podľa aktuálnych opatrení,