V rámci informovania záujemcov o prírodných hodnotách regiónu a lokalít pracujeme na tvorbe filmu, realizujeme prednášky na školách, exkurzie v územiach ( v pláne 20 + 20 podujatí), stretávame sa so študentmi a podporujeme rozvoj dobrovoľníctva, organizujeme tábory ochrany prírody (v pláne 10).

Ku koncu apríla 2020 sme zrealizovali:

- 23 exkurzií pre 461 účastníkov

- 7 prednášok pre 229 účastníkov

- 2 ochranárske tábory

- 7 informačných stánkov