Propagačné materiály ako letáky, brožúry, plagáty či nálepky, budú v rámci projektu vyrobené a distribuované širokej verejnosti a do škôl v regióne projektových území pre zlepšenie povedomia o územiach a projektových aktivitách.

 

Dosiahnuté výsledky/publikované materiály:

 

Plagát

Nálepky

Leták o CHVÚ Parížske močiare

Leták o CHVÚ Žitavský luh

Leták o CHVU Dolné Pohronie

Magnetky

Tričko (2.typ)

USB kľúč

Plátená taška