Zrealizovaná tačová konferencia pre médiá, na ktorej sme oboznámili zástupcov médií (zúčastnili sa TASR a Slovenský rozhlas) s projektom dňa 29.10.2015.

Vydaných 5 tlačových správ v súvislosti s projektom s pozvánkami na podujatia pre verejnosť.

Celkovo zrealizované ku koncu januára 2022 - 8 TV reportáží v TV Markíza a STV, 9 článkov na internete a 3 rozhovory pre Slovensý rozhlas.

Dostupné reportáže a články na webe:

- CHVÚ Dolne Pohronie, obnova hniezdnych podmienok pre včelárika zlatého, začiatok reportáže 25:22: http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11663/130883#1494

- CHVÚ Parížske močiare, začiatok reportáže 39:06: http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11663/134620#2310

- reportáž k Akčnému plánu k ochrane mokradí

- reportáž z CHVÚ Žitavský luh a hospodárenia na lúkach, Pravda

- rozhovor Slovenský rozhlas, jesenná migrácia vtáctva a pozorovateľňa vtáctva na Žitavskom luhu

- Slovenský rozhlas, pozorovateľňa vtáctva na Žitavskom luhu

- reportáž o extenzívnom hospodárení v Chránenom vtáčom území Žitavský luh, Farmárska revue, RTVS https://youtu.be/_UmknkkZHfE