Chriašť malý (Porzana parva) je jeden z najvzácnejších vtáčích druhov na Parížskych močiaroch. Hniezdi tu pravidelne v počte, ktorý predstavuje približne štvrtinu populácie na Slovensku. V suchých rokoch, kedy sú periodické mokrade v regiónoch po celom Slovensku bez dostatoku vody, môže predstavovať populácia chriašta malého na Parížskych močiaroch aj majoritnejšiu časť celoslovenskej populácie. Parížske močiare sú teda veľmi významné pre tento druh na Slovensku. Žije skrytým spôsobom života, hniezdi v hustých zárastoch močiarnej vegetácie a potravu s obľubou zbiera na rozhraní vegetácie a otvorenej vodnej plochy. Pohybuje sa pritom často aj na naplaveninách vegetácie alebo po plávajúcej vegetácii. Práve takéto biotopy vznikajú pri rozširovaní rozlohy otvorenej vodnej hladiny, čím sa výrazne zlepšuje štruktúra biotopov a potravné možnosti pre druh.

 

Chriašť malý (Porzana parva), foto: J.Lengyel

 

Chriašť malý (Porzana parva), foto: J.Lengyel

 

Chriašť malý (Porzana parva), foto: J.Lengyel

 

Vhodné biotopy pre vtáctvo sa vytvárajú rozširovaním plôch otvorenej vodnej hladiny v spolupráci so ŠOP SR. Na foto M.Medveď na stroji Truxor počas kosby trstiny a rozširovaní lagúny.

 

 

Pohľad na jednu z upravených lagún.

 

 

Súvisiaci článok: http://www.podunajsko.sk/aktuality/rozsirovanie-lagun-s-otvorenou-vodnou-hladinou-v-chvu-parizske-mociare