V rámci aktivít projektu Rivermanagement sa zameriame na sledovanie migrácie a výskum tzv. home range kaní močiarnych, ktoré sú kritériovým druhom CHVÚ Parížske močiare a CHVÚ Žitavský luh. Telemetrické sledovanie sa zrealizuje pomocou GPS-GSM-UHF vysielačiek. Celkovo plánujeme sledovať 10 jedincov kaní počas projektu. Prostredníctvom geolokátorov označíme 40 jedincov včelárika zlatého v rámci projektových území CHVÚ Dolné Pohronie a CHVU Parížske močiare s cieľom výskumu migrácie.

Dosiahnuté výsledky a stav realizácie:

- v roku 2014 boli označené dva jedince kane močiarnej na Žitavskom luhu. V sezóne 2016 boli do konca septembra označené ďalšie 4 jedince. V sezóne 2017, 2021 boli vysielačkami vybavené ďalšie 2+2 kane.

 

Priebeh migrácie kaní je možné sledovať na tomto mieste.

 

Ďališie informácie dostupné v týchto článkoch:

- http://www.podunajsko.sk/aktuality/zitave-sa-zapacilo-na-morave

- http://www.podunajsko.sk/aktuality/migracia-kani-mociarnych-z-chvu-zitavsky-luh

- http://www.podunajsko.sk/aktuality/kana-mociarna-s-vysielackou-preletela-750-km-nad-stredozemnym-morom-bez-prestavky