Cieľom aktivity je obnova hniezdnych lokalít v rámci CHVÚ Dolné Pohronie a CHVÚ Parížske močiare na celkovej dĺžke 200 m pieskových stien.

Dosiahnuté výsledky a stav realizácie:

- v roku 2014 boli identifikované vlastnícke vzťahy v území CHVÚ Dolné Pohronie v časti k.ú. Radvaň nad Dunajom. Požiadali sme o prenájom časti parcely v CHVÚ. Na jar 2015 bola zrevitalizovaná manuálne menšia časť územia o rozlohe zhruba 10 m.

- v roku 2016 sme počas skorej jari upravili menšie stienky na viacerých častiach CHVÚ Dolné Pohronie o celkovej rozlohe do 20 m. Ďalšie informácie a fotografie na tomto mieste.

- na jeseň 2016 sa na základe dohody s paleontológmi zrealizoval prieskum územia v CHVÚ Parížske močiare tak, aby došlo k zlepšeniu hniezdnych možností pre včeláriky.

- na jar v roku 2017 upravená hniezdna stena v dĺžke 100 m v CHVÚ Dolné Pohronie v k.ú. Radvaň nad Dunajom bagrovaním. Ďalšie informácie tu.

- na jar v roku 2018 upravené hniezdiská v CHVÚ Dolné Pohronie v lokalite Jurský Chlm na dĺžke steny 100 m bagrovaním a manuálnym skopanímv Radvani nad Dunajom na dĺžke 20 m. 

- na jar 2019 obnovené hniezdisko v CHVÚ Parížske močiare na stene s obvodom 272 m a v CHVÚ Dolné Pohronie na dĺžke 50 m.

- na jar 2020 upravené hniezdisko v CHVÚ Dolné Pohronie v lokalite Radvaň nad Dunajom v dĺžke 100 m.

- celkovo bolo počas trvania projektu upravených 642 m vhodných hniezdnych stien pre včelárika zlatého počas trvania projektu.