V rámci projektu plánujeme vybudovať a osadiť pozorovaciu vežu, 20 informačných panelov, 3 zásobníky na propagačné materiály, náučný chodník s informačnými tabuľami v dĺžke 10 km, zážitkový náučný chodník, 14 dopravných značiek a 6 rámp.

- do konca júna 2016 bola umiestnená 1 informačná tabuľa na Parížskych močiaroch.

- inštalované 2 náučné tabule v CHVÚ Žitavský luh na jar 2018 (viac info tu)

- koncom marca 2019 spustená výstavba pozorovacej veže v CHVÚ Žitavský luh